Nyhedsbrev / Update 197

 

 

NYE PROGRAMMER 11/9

Efter forholdsvis meget Coronastilstand på NET-TV kanalen
forventer vi nu at køre resten af året i højeste gear.
Der bliver lagt nye sekvenser på næsten dagligt de
kommende 2 måneder - hvis der ikke kommer flere aflysninger.
Vi har nu det første program klar fra Cimbern Rallye.
Der var så meget gang i den store R5 klasse
at den kom til at fylde hele programmet.
De resterende klasser vi dækker vil komme med
i næste fredags TV program fra Cimbern Rallye 2020.

Der er også lagt RÅBÅND og masser af ONBOARD på.

Tractor Pulling er vi nu nået til 2000 sæsonen hvor vi starter
med de 2 indendørs arrangementer fra Swolle og Ahoy I Holland.

Vi er kommet til det femte DTC program fra 2014,
og i Legend Car er vi nået til sjette program fra 2014.
Der er også lagt DS3 Cup program 5 på fra 2011.

God fornøjelse med Race Media NET TV :-)

--------------------------------------------------------------------------------

NEW PROGRAMS 11/9
After relatively much Corona mode on the NET-TV channe
we now expect to drive the rest of the year in top gear.
New sequences are added on almost daily the 2
coming months - if there are no more cancellations.
We now have the first program ready from the Cimbern Rallye.
There was so much going on in the big R5 class
that it came to fill the entire program.
The remaining classes we cover will be included
in next Friday's TV show from Cimbern Rallye 2020.
UNEDITED and lots of ONBOARD have also been added.
Tractor Pulling we have now reached the 2000 season where we start
with the 2 indoor events from Holland Swolle and Ahoy
We have come to the fifth DTC program from 2014,
and in Legend Car we have reached the sixth program from 2014.
DS3 Cup program 5 from 2011 has also been added.
Have fun with Race Media NET TV :-)

 

 

 

SIDSTE CHANCE / LAST CHANGE

Følgende programmer vil blive taget af Fredag den 18.september 2020:
The following programs will  be taken of by Friday 18.september  2020:

RALLY 2019 - Mads Kjærs Mindeløb
Alle RÅBÅND og ONBOARD 

Alle programmer der bliver taget af vil blive lagt på igen på et senere tidspunkt.
(Dette gælder dog ikke RÅBÅND og ONBOARD)
All programs that are taken off will be re-launched at a later date

 

 

 

 

 

 

RALLY 2020
Cimbern Rally - DM-1 Program 1 af 2

 

RALLY 2020
Cimbern Rally - DM-1 RÅBÅND Prøve 1

 

RALLY 2020
Cimbern Rally - DM-1 RÅBÅND Prøve 3 (del1)

 

RALLY 2020
Cimbern Rally - DM-1 RÅBÅND Prøve 3 (del2)

 

RALLY 2020
Cimbern Rally - DM-1 RÅBÅND Prøve 4

 

RALLY 2020
Cimbern Rally - DM-1 RÅBÅND Prøve 6 (Del1)

 

RALLY 2020
Cimbern Rally - DM-1 ONBOARD

 

PULLING 2000
Swolle - Holland

 

PULLING 2000
Ahoy - Holland

 

DTC 2014
Danish Thundersport Championships - Program 5

 

LEGENDS CAR CUP 2014
Program 6

 

DS3 CUP 2011
Program 5