Indkaldelse generalforsamling i Kørerforeningen Gr. N / Yokohama 1600 Challenge

 

Generalforsamlingen afholdes d. 10/11 2018 kl. 9 – ca. 13.30, Hos Yokohama Danmark, Hammerholmen 12, 2650 Hvidovre.

Inviteret er medlemmer af Kørerforeningen Gr. N, Deltager i Yokohama 1600 Challenge, Yokohama, DASU, Gunnar Aaskov eller repræsentant og interesseret i Yokohama 1600 Challenge, kun medlemmer og bestyrelsen er stemmeberettiget

Tilmelding skal ske til Brian@Blom-Motorsport.dk senest d. 3/11 2018

Dagsorden:
1.      Valg af dirigent og referent

2.      Bestyrelsens beretning

3.      Fremlæggelse af regnskabet

4.      Fastsættelse af kontingent

5.      Propositioner/dækbegrænsning for næste løbssæson

6.      Indsendte forslag

7.      Valg af Formand for 2 år (vælges lige år)

8.      Valg af en suppleant for 1 år

9.    Valg af revisor og en revisorsuppleant

10.    Evt.

Der kan stilles forslag til ændringer til kørerforeningens vedtægter samt til klassens reglementer (alle reglementer og vedtægter kan findes på hjemmesiden), forslags blanket kan findes på hjemmesiden.

Forslag indsendes til Brian@Blom-Motorsport.dk senest d. 27/10-2018, forslag offentliggøres på hjemmesiden

Vi håber på stort fremmøde, livlig og seriøs debat samt en konstruktiv holdning til forenings bedste.

Vel mødt

Kørerforeningen Gr. N/Yokohama  1600 Challenge

Brian Jakobsen