Indkaldelse generalforsamling i DARC

Generalforsamlingen afholdes d.  10/11-2018 kl. 8.00-9.00

Generalforsamlingen afholdes hos Yokohama Danmark, Hammerholmen 12, 2650 Hvidovre.

Inviteret er medlemmer af DARC og interesseret i klubben, kun medlemmer og bestyrelsen er stemmeberettiget

Tilmelding skal ske til Brian@Blom-Motorsport.dk senest d.  3/11-2018

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Behandling af indkomne forslag
4. Eventuelt.

Forslag indsendes til Brian@Blom-Motorsport.dk senest d. 27/10-2018, forslag offentliggøres på hjemmesiden

Vel mødt

Kørerforeningen Gr. N/DARC