Indkaldelse generalforsamling i DARC

Generalforsamlingen afholdes d.  4/11-2017 kl. 9.00-10.00

Generalforsamlingen afholdes hos Hindsgaul Biler, Fynsvej 15, 5500 Middelfart.

Inviteret er medlemmer af DARC og interesseret i klubben, kun medlemmer og bestyrelsen er stemmeberettiget

Tilmelding skal ske via dette skema senest d.  28/10-2017

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Behandling af indkomne forslag

4. Valg af DARC medlem i bestyrelsen for Kørerforeningen Gr. N for 2 år
5. Eventuelt.

 

Forslag indsendes via dette skema senest d. 21/10-2017, forslag offentliggøres på hjemmesiden

Vel mødt

Kørerforeningen Gr. N/DARC