Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
i Yokohama SuperCup 2022

Lørdag d. 19. november 2022 klokken 11.00

Afholdes et sted i trekantsområdet - nærmere adresse meldes ud på et senere tidspunkt til de tilmeldte.

Vi inviterer medlemmer af Kørerforeningen Gruppe N National SuperCup, deltagere i Yokohama SuperCup, Yokohama, DASU, Gunnar Aaskov eller repræsentant, samt alle andre med interesse i Yokohama SuperCup.

Kun medlemmer af Kørerforeningen Gruppe N National SuperCup er stemmeberettigede.

Tilmelding er obligatorisk, og skal ske via formular på https://www.supercup.dk senest den 12. november 2022.

Alle reglementer og vedtægter kan findes og downloades fra klassen hjemmeside.

Yokohama SuperCup er vært ved et stykke brød, sodavand og en kop kaffe under generalforsamling.

Bemærk - Angående punkt 6, kan der kun sendes forslag ind som vedrører Vedtægterne, da både teknisk såvel som sportsligt reglement for 2023 sæsonen bliver håndteret af DASU inden mødedatoen. Afstemning omkring ændringer i 2023 teknisk samt sportsligt reglement blev afholdt den 30. juli 2022.

Forslag skal indsendes via formular på https://www.supercup.dk – og skal være indsendt senest 5. november 2022 klokken 23.59. Alle forslag bliver lagt op på https://www.supercup.dk efterhånden som de bliver sendt ind.

Dagsorden:
1: Valg af dirigent og referent
2: Bestyrelsens beretning
3: Fremlæggelse af regnskabet
4: Forelæggelse af kommende sæsons aktivitetsplan og budget.
5: Fastsættelse af kontingent
6: Indkomne forslag.
7: Valg af klasserepræsentant, bestyrelsesmedlem samt suppleant
8: Valg af revisor.
9: Evt.

Vi håber at se rigtig mange deltagere ved Generalforsamlingen.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen i Kørerforeningen Gruppe N National SuperCup

 

Hit Counter